Sistemul de cotizatii în cadrul CECCAR 2020.pdf

Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei 2020.pdf

CECCAR FILIALA DOLJ

         
 

COTIZAŢII PROFESIONALE

Cuantumul cotizaţiilor la
plata integrală până la 28
februarie 200

Cuantumul cotizaţiilor la
plata integrală în
perioada 1 martie-30
septembrie 2020

Majorări la plata
integrală a cotizaţiilor în
perioada 30 septembrie-
31 decembrie 2020

Majorări şi penalitate la plata integrală a cotizaţiilor în perioada 1 ianuarie 2019-28 februarie 2020

 

EXPERŢI CONTABILI - COTIZAŢII FIXE

PENALITATE 25% LA PLATA COTIZAŢIEI FIXE

PENALITATE 25% + MAJORĂRI 0,01% / ZI DE ÎNTÂRZIERE DATORATE

 

LIBER PROFESIONIŞTI (CU VIZĂ ŞI CU PARAFĂ)

700

800

 

ANGAJAŢI ÎN ALTE ENTITĂŢI DECÂT CELE MEMBRE C.E.C.C.A.R. (FĂRĂ VIZĂ ŞI FĂRĂ PARAFĂ)

500

600

 

ADMINISTRATORI/ASOCIAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. (CU VIZĂ ŞI CU PARAFĂ)

600

800

 

ADMINISTRATORI/ASOCIAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. FĂRĂ ACTIVITATE INDIVIDUALĂ (CU VIZĂ ŞI FĂRĂ PARAFĂ)

500

600

 

ANGAJAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, SE PREZINTĂ REVISAL SAU DECLARAŢIE (CU VIZĂ ŞI CU PARAFĂ)

700

800

 

ANGAJAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, SE PREZINTĂ REVISAL SAU DECLARAŢIE (FĂRĂ VIZĂ ŞI FĂRĂ PARAFĂ)

400

500

 

CONTABILI AUTORIZAŢI - COTIZAŢII FIXE

 

LIBER PROFESIONIŞTI (CU VIZĂ ŞI CU PARAFĂ)

570

670

 

ANGAJAŢI ÎN ALTE ENTITĂŢI DECÂT CELE MEMBRE C.E.C.C.A.R. (FĂRĂ VIZĂ ŞI FĂRĂ PARAFĂ)

300

400

 

ADMINISTRATORI/ASOCIAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. (CU VIZĂ ŞI CU PARAFĂ)

570

670

 

ADMINISTRATORI/ASOCIAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. FĂRĂ ACTIVITATE INDIVIDUALĂ (CU VIZĂ ŞI FĂRĂ PARAFĂ)

300

400

 

ANGAJAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, SE PREZINTĂ REVISAL SAU DECLARAŢIE (CU VIZĂ ŞI CU PARAFĂ)

570

670

 

ANGAJAŢI ÎN SOCIETĂŢI MEMBRE C.E.C.C.A.R. CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, SE PREZINTĂ REVISAL SAU DECLARAŢIE (FĂRĂ VIZĂ ŞI FĂRĂ PARAFĂ)

250

350

 

SOCIETĂŢI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI SOCIETĂŢI DE CONTABILITATE - COTIZAŢII FIXE

 

CU CIFRA DE AFACERI SUB 100.000 Euro

700

700

 

CU CIFRA DE AFACERI PESTE 100.000 Euro

800

800

 

COTIZAŢIA VARIABILĂ EXPERŢI CONTABILI, CONTABILI AUTORIZAŢI ŞI SOCIETĂŢI

0.75%

1.20%

 

EXPERŢI CONTABILI ŞI CONTABILI AUTORIZAŢI INACTIVI - PREZENTARE ANUALĂ ADEVERINŢĂ DE ÎNCADRARE ÎN LEGE SPECIALĂ (IMPOSIBLITATE PRACTICARE PROFESIE)

150

250

 

MEMBRI AFLAŢI ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE COPIL SAU DETAŞARE/ANGAJARE ÎN STRĂINĂTATE - PREZENTARE DOCUMENTAŢIE NECESARĂ DE ÎNCADRARE ÎN ACEASTĂ
CATEGORIE

150

250

 

EXPERŢI CONTABILI

1000

1000

 

CONTABILI AUTORIZAŢI

700

700

 

Membri experţi contabili şi contabili autorizaţi care achită cotizaţia fixă anuală, beneficiază de orele de pregătire profesională obligatorii - 40 ore/an

Cont BT Sucursala Dolj: RO26 BTRL RONC RT0V 2581 5613, CUI: 7426179, E-MAIL: ceccardolj@ceccardolj.ro; tel. 0251.41.22.13

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009